Wiet VS Alcohol - Ontdek de verschillen

Wiet VS Alcohol - Ontdek de verschillen
6 min.

Wat is minder schadelijk alcohol of cannabis? Ontdek de verschillen tussen wiet en alcohol m.b.t. verslaving, de maatschapppelijke impact, het aantal doden, overgewicht en de gevolgen voor je gezondheid.

De inmiddels bijna aloude discussie: wiet versus alcohol, vaak wordt klakkeloos aangenomen dat het nuttigen van wiet meer schade aanricht dan het drinken van alcohol. Mensen die geregeld een jointje roken suggeren juist weer het tegenovergestelde. Tijd om eens te bekijken hoe het zit met de feiten en een aantal belangrijke punten met elkaar te vergelijken. Uiteraard op basis van feiten en cijfers, afkomstig van betrouwbare instituten en uit wetenschappelijke onderzoeken.

Cannabis is minder verslavend is dan het drinken van alcohol.
Cannabis is minder verslavend is dan het drinken van alcohol.

 

Verslaving

Verslaving is een discutabel punt, wel kunnen we kortweg stellen dat cannabis minder verslavend is dan het drinken van alcohol. Een onderzoek van het National Institute of Drug Abuse (Verenigde Staten) toonde dit in 1994 aan, maar hoe zit het tegenwoordig? En dan ook kijkende naar cijfers afkomstig van Nederlandse onderzoeken natuurlijk.

Alcoholverslaving

Van alcohol weten we dat het zowel lichamelijk als geestelijk verslavend is. Het verlangen en de drang naar alcohol kan enorm zijn, je hebt er steeds meer van nodig en bij regelmatig te veel drinken zul je last krijgen van (sterke) afkickverschijnselen nadat je stopt met het nuttigen van alcohol. Nederland telt ongeveer 8.500.000 drinkers, 1 miljoen drinkers komen uiteindelijk door alcohol in de problemen. Simpelweg doordat ze te veel drinken. Dit kan op het gebied van werk, gezondheid of verkeer zijn bijvoorbeeld. Bijna 100.000 drinkers zijn ernstig verslaafd en hebben een serieus drinkprobleem.

De drang naar alcohol kan enorm zijn.
De drang naar alcohol kan enorm zijn.
Wiet kan geestelijke verslavend werken.
Wiet kan geestelijke verslavend werken.

Cannabisverslaving

Blowen brengt naargelang gebruik vooral een geestelijke verslaving teweeg. Bij heel intensief blowen kan dit zich ontwikkelen tot enige lichamelijke verslaving. Dit houdt in dat er na stoppen (milde) afkickverschijnselen op kunnen treden. Voor een cannabisverslaving worden echter veel minder mensen opgenomen en de behandeling is minder ingrijpend dan het behandelen van een alcoholverslaving. Enige nuance is op zijn plaats, nicotine blijft verreweg de meest verslavende stof die er is. Als je je joints met tabak rookt, loop je dus meer kans op een nicotineverslaving dan op een cannabisverslaving.

Verslaafd aan wiet minder erg?

Kunnen we dan heel makkelijk stellen dat een cannabisverslaving minder erg is, vergeleken met een alcoholverslaving? Tot op bepaalde hoogte. Overmatig gebruik van cannabis kan het leven ook flink ontregelen. De behandeling van een cannabisverslaving is daarentegen wel weer vele malen eenvoudiger. Een verslaafde cannabisgebruiker heeft, als deze al behandeling nodig heeft, minder behandeling nodig dan een verslaafde alcoholgebruiker.

Percentueel zijn meer cannabisgebruikers verslaafd aan cannabis dan alcoholgebruikers aan alcohol verslaafd zijn. Een cannabisverslaving is in wezen dus minder ernstig dan een alcoholverslaving, maar relatief veel gebruikers van cannabis raken uiteindelijk ook verslaafd. Zoals elke verslaving kan dit je leven aardig ontregelen. Geniet dus altijd met mate!

 

Maatschappelijke impact

Als we kijken naar de maatschappelijke impact van blowen en van drinken, dan is het goed om dat onder te verdelen in de mate waarin wordt gebruikt. Zoals we uit voorgaande alinea kunnen concluderen is het overmatig gebruik van zowel cannabis als alcohol zeker niet aan te raden. Maar hoe is de impact als je er eenmalig (te veel) of matig gebruik van maakt?

Cannabis

Op sociaal vlak heeft matig blowen geen negatieve gevolgen, tenzij je dit op zeer jonge leeftijd (jonger dan 16) begint te doen. Verdere nadelige gevolgen van op jonge leeftijd beginnen met blowen zijn mogelijk slechtere resultaten op school en het verliezen van vrienden die niet blowen. Eenmalig een jointje roken of zelfs geregeld blowen heeft weinig tot geen invloed op je functioneren in de maatschappij. Uitzonderingen daargelaten, het is natuurlijk verstandig om je niet onder invloed in het verkeer te begeven, een ongeluk veroorzaken zou immers een flinke maatschappelijke impact hebben.

Matig blowen heeft geen negatieve gevolgen.

 

Alcohol

Ook alcohol kent bij matig gebruik weinig tot geen nadelige gevolgen. Alcohol fungeert als sociaal middel en daardoor zou het zelfs ietwat positief kunnen zijn, evenals cannabis. Eenmalig veel drinken kan tot alcoholvergiftiging leiden en je zou er ook door in aanraking kunnen komen met de politie of in een ongeval terecht kunnen komen. Langdurig (te) veel alcohol drinken kan zorgen voor grote problemen op gebied van werk, sociale omgeving, gezondheid en binnen het gezin. Alcoholverslaafden kunnen na lange tijd zelfs helemaal losgeweekt raken van de maatschappij.

Eenmalig veel drinken kan tot alcoholvergiftiging leiden.

 

Aantal doden

Een belangrijk gegeven om te vergelijken hoe schadelijk iets is, is natuurlijk het aantal doden per jaar. Kijkende naar alcohol schat de Wereld Gezondsheids Organisatie (WHO) in dat er gemiddeld 3.3 miljoen mensen per jaar overlijden aan de gevolgen van alcohol. Dit betekent dat 5,3% van de mensen die overlijden, een doodsoorzaak kennen die te herleiden is naar alcohol. Denk aan alcoholvergiftiging, maar ook aan verschillende soorten kanker, verkeersongevallen als gevolg van een beschonken bestuurder en hart/leverfalen. Ter illustratie, een doodsoorzaak als HIV heeft ‘slechts’ een aandeel van zo’n 2% op het totaal aantal sterfgevallen wereldwijd.

Cannabis is tot op heden nog nooit als (onderliggende) doodsoorzaak gerapporteerd. Enkel in één zeer discutabel geval werd cannabis als doodsoorzaak genoemd. Diverse onderzoekers spreken dit tegen, aangezien er geen sprake was van een zeer hoog gehalte THC in het bloed van overledene. Bovendien werd gesteld dat je minimaal zo’n 2.000 joints moet roken wil je een overdosis in de hand werken. Dat lijkt vrijwel onmogelijk dus.

 

Overgewicht

Bij matige gebruikers van alcohol en cannabis is geen reden om aan te nemen dat dit direct zorgt voor overgewicht. Alcohol bevat echter wel veelal suikers en veel calorieën en is wat dat betreft meer een dikmaker dan cannabis. In tegenstelling tot de vreetkicks die je wel eens ervaart als je een jointje rookt, nemen de vreetkicks bij reguliere wiet rokers juist af. Alcohol is dus meer een dikmaker dan een jointje op zijn tijd. Het drinken van te veel alcohol kan door de suikers en calorieën in alcoholische dranken ook direct voor overgewicht zorgen.

Te veel alcohol kan voor overgewicht zorgen.

 

(Chronische) gevolgen voor gezondheid

Cannabis roken, veelal in een joint met tabak, is schadelijker voor de gezondheid dan alcohol. Dit geldt met name wanneer mild gebruik met elkaar vergeleken wordt. Gebruik je een vaporizer of neem je een plakje spacecake, dan is dat weer minder schadelijk dan mild alcoholgebruik. Het grootste gevaar voor de gezondheid in een joint is immers de verbranding van tabak en wiet. Dit kan leiden tot hart- en vaatziekten, problemen met de luchtwegen en longkanker bijvoorbeeld. Van alcohol is echter bekend dat zij de kans op verschillende soorten kanker en (chronische) lichamelijke schade vergroot.

Een joint met tabak, is bij mild gebruik van alcohol schadelijker voor de gezondheid.
Een plakje spacecake is minder schadelijk.

Alcohol is toxisch

Overmatig gebruik van alcohol kan tot een alcoholvergiftiging/overdosis leiden. Zo sterven er elk jaar vele mensen aan de gevolgen van te veel of te lang alcoholgebruik. In tegenstelling tot cannabis, dat nergens genoemd staat als doodsoorzaak. Wel moet hierbij gezegd worden dat het roken van cannabis in combinatie met tabak vele risico’s meer met zich meebrengt. Alleen als we kijken naar de pure vergelijking cannabis vs. alcohol dan kunnen we met zekerheid stellen dat aan het gebruik van cannabis nog nooit iemand is overleden. Alcohol gebruik zorgt elk jaar echter voor vele miljoenen doden (wereldwijd).

Cannabis en schizofrenie

Veel vragen en opmerkingen gaan ook over cannabis en de relatie tussen stoornissen als schizofrenie. Enkele feiten over de relatie tussen cannabis, schizofrenie en psychotische symptomen in het bijzonder:

  • Als schizofrenie in je gezin/familie voorkomt is het af te raden om cannabis te gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat je als broer/zus van een schizofreen 15 keer zo veel kans hebt op (lichte) psychotische verschijnselen.
  • Elk jaar wordt ongeveer 1600 keer de diagnose schizofrenie gesteld. In gemiddeld 8% van de gevallen speelt cannabis een rol, ongeveer in 130 gevallen per jaar. Cannabis speelt een rol, dat wil zeggen dat cannabis niet aan de basis ligt van schizofrenie, maar dat het wel een ‘trigger’ kan zijn in het ontstaan van schizofrenie.

Dit triggeren van schizofrenie komt voor bij mensen met aanleg voor schizofrenie. Gebruik van cannabis lijkt in eerste instantie de symptomen te verlichten, maar werkt op lange termijn juist nadelig. Zo kan het bepaalde signalen van een psychose verminderen, zorgt het ervoor dat medicatie tegen schizofrenie juist minder goed werkt en het kan zelfs leiden tot een terugval.`

Door cannabis te gebruiken kun je dus niet direct schizofrenie krijgen, maar als je al aanleg hebt om schizofrenie te krijgen, dan kan cannabis gebruik wel een trigger zijn waardoor je last kunt krijgen van schizofrenie.

 

Veiligheid in het verkeer

Zowel alcohol als cannabis zijn niet handig om te gebruiken in het verkeer. Of je nu een doorgewinterde gebruiker bent of niet. Het is dan ook niet verstandig om te stellen dat één van de twee middelen ‘veiliger’ zou zijn in het verkeer. Gebruik je verstand in het verkeer en stap nuchter in de auto, op de motor of op de fiets! Zelfs lopend ben je doorgaans nuchter beter af.

Zowel alcohol als wiet gaan niet samen met deelname aan het verkeer.
Zowel alcohol als wiet gaan niet samen met deelname aan het verkeer.

 

Conclusies

Enkele conclusies die we kunnen trekken op basis van deze feiten. Alcohol komt er in de meeste gevallen slechter uit, helemaal als we kijken naar langdurig en/of overmatig gebruik. Cannabis wordt als trigger gezien voor het tot uiting komen van schizofrenie, als daar al enige aanleg voor is. Mocht je dus vermoeden of weten dat je gevoelig bent voor psychoses of schizofrenie, dan is het af te raden om cannabis te gebruiken. Bij cannabisgebruikers ontstaan naar rato bovendien iets sneller verslavingen, die echter ook weer beter te behandelen en te verhelpen zijn vergeleken met alcoholverslavingen.

Onderaan de streep wint wiet het zeker van alcohol wat betreft veiligheid en mogelijke chronische risico’s, in het slechtste geval kent alcohol zelfs een dodelijk afloop. We moeten dan wel onderstrepen dat je cannabis het beste puur kunt roken, middels een vaporizer bijvoorbeeld. Gemengd met tabak en verbranden in een joint verhoogt de risico’s aanzienlijk, met name tabaksverslaving en verschillende risico’s op luchtwegklachten of longkanker bijvoorbeeld.

 

Reacties
iDealAchteraf betalenKBCBancontact Mister CashSofort BankingGiropayEPSBank transferPostNL

Toegevoegd aan je winkelmandje